Generon červený

Solárna betónová strešná krytina

Kompatibilná so škridlami Rundo a Zenit
 • Rozmery 330 x 420 mm
 • Hmotnosť 5,90 kg
 • Krycia šírka 300 mm
 • Nosný podklad farebný betónový prvok s vysokou konečnou pevnosťou
 • Harmonizovaný technický predpis EN 490:2011
 • Menovitý výkon 10 Wp
 • Mechanická pevnosť > 1200 N
 • Vodotesnosť > 20 hodín
 • Trieda požiarnej odolnosti B-s1, d0 MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010
 • Odolnosť proti vonkajšiemu ohňu Broof (t1) MSZ EN 13501-5:2005+A1:2010
Produkt Generon Červený
 • 10Wp/modul
 • 115Wp/m2
 • 8,7m2/1kWp

Modul slnečného panela

 • Rozmery 297,5 x 415 mm
 • Predná plocha 3,2 mm hrubé tvrdené sklo
 • Povrch modulu 0,12346 m2
 • Výplň fólia EVA
 • Počet článkov 4
 • Kábel dĺžka 520 mm, solárne káble 4 mm2, koncovky TYCO PV4 (kompatibilné s MC4)

Výkon

 • Maximálny výkon 10 Wp
 • Tolerancia 5 %
 • Pracovné napätie 2,21 V
 • Prevádzkový prúd 4,69 A