Často kladené otázky

Terran Generon je momentálne možné zabudovať iba do strešnej krytiny Terran Zenit.

Nie, iba v prípade, ak sa pôvodná krytina zamení za krytinu Terran Zenit, takým spôsobom, že budú dodržané montážne predpisy.

  • Min. 7,5 cm vetracia mriežka
  • Vysoko tepelne odolná, dlhoživotná strešná fólia (MediFol Plus, Medifol Supreme)
  • Min. sklon strechy 25°

Rozmery produktu Terran Generon sú 330 x 420 mm, rovnako ako aj u strešnej krytine Terran Zenit.

Výkonnosť jednej solárnej škridly Generon je 15 Wp, pri spotrebe 11,1 ks/m2 → 167 W/m2.

1 kWp výkonná časť potrebuje približne 6 m2 priestoru.

Využívajú sa strešné plochy, ktoré sú správne orientované. Pri krajoch strechy používame krytinu Terran Zenit.

Ročný energetický prínos solárnych článkov je najvyšší pri smerovaní na juh a pri sklone strechy 35°.

Áno, s obmedzeniami, ktoré sú všeobecne platné pre solárne systémy. K okruhu môžu byť pripojené iba úseky s rovnakou orientáciou a sklonom.

Vyrobenú energiu – rovnako ako je to zvykom aj u iných solárnych systémoch – aj solárny článok Terran dodáva do rozvodnej siete, k čomu je potrebný súhlas dodávateľa elektrickej energie. Meranie sa uskutočňuje elektromerom pre meranie rozdielu odovzdanej a prijímanej energie.

Individuálnu cenovú kalkuláciu Vám pripravíme na mieru, podľa Vašich požiadaviek.

Na stránke terran-generon.sk kliknutím na položku v menu: Žiadosť o ponuku.