Často kladené otázky

Solárne strešné škridly Terran Generon sú v súčasnosti kompatibilné s troma typmi plochých strešných krytín Terran: dizajnovo strohou, elegantnou a seversky krásnou Zenit MAX, pôvodnou klasikou Zenit a bobrovkou Rundo, ktorá v sebe spája tradíciu a modernosť.

Nie. Možné je to iba v prípade, ak sa pôvodná krytina vymení za niektorú z kompatibilných krytín – Zenit MAX, Zenit alebo Rundo – takým spôsobom, že budú dodržané montážne predpisy.

  • Min. 7,5 cm vetracia mriežka
  • Vysoko tepelne odolná, dlhoživotná strešná fólia (MediFol Plus, Medifol Supreme)
  • Min. sklon strechy 20°
  • Bezpečný sklon strechy 30° a viac

Rozmer každej solárnej škridly Terran Generon je 330 x 420 mm. Veľkostné, tvarové i technické riešenie dbá o dokonalú kompatibilitu s príslušnou strešnou krytinou. Odlišná je hmotnosť jednotlivých typov solárnych škridiel – Generon Max má hmotnosť 6,1 kg/ks a Generon 5,9 kg/ks.

Výkonnosť sa líši aj v závislosti od farebného vyhotovenia solárnych škridiel. V čiernej farbe je nominálny výkon jednej solárnej škridly Generon Max 15,5 Wp a škridly Generon 15 Wp. V červenej farbe je výkonnosť jednej solárnej škridly Generon Max 10,5 Wp a škridly Generon 10 Wp.

Individuálnu cenovú kalkuláciu Vám pripravíme na mieru, podľa Vašich požiadaviek.

Na stránke generon.sk kliknutím na položku v menu: Žiadosť o ponuku.

Optimálne orientovaný systém Terran Generon s výkonom 1 kWp dokáže vyrobiť 1100kWp energie za rok. Systém s výkonom 4kWp vhodný pre priemernú domácnosť je teda pri vhodnej orientácii možné vytvoriť pomocou čierneho solárneho panelu Terran Generon s plochou 24 – 26 m2.

Využívajú sa strešné plochy, ktoré sú správne orientované. Pri krajoch strechy používame krytinu Terran Zenit MAX, Zenit alebo Rundo.

Ročný energetický zisk solárnych panelov v strednej Európe je najvyšší v prípade južnej orientácie strechy a uhla jej sklonu 35°.

Áno, s obmedzeniami, ktoré sú všeobecne platné pre solárne systémy. K okruhu môžu byť pripojené iba úseky s rovnakou orientáciou a sklonom.

Vyrobená elektrická energia sa privádza do elektrickej siete – rovnako ako je obvyklé v prípade iných systémov. Potrebný je súhlas poskytovateľa služby. Meranie sa vykonáva pomocou inteligentného elektromeru. Možný je aj systém nezávislý od poskytovateľa služby, ale batériová technológia si v súčasnosti vyžaduje podstatne drahšie riešenie ako technológia dodávok do siete.

Spotreba sa odvíja od sklonu strechy, vzdialenosti strešných lát a vzájomného prekrytia škridiel. V prípade škridle Generon MAX je maximálne povolené prekrytie 10,5 cm. V tomto prípade je spotreba škridle 10 – 10,5 ks/m2. Škridly Generon majú maximálne povolené prekrytie 13,5 cm a spotreba je v tomto prípade 11 až 11,7 ks/m2.

Systém nespôsobuje výrazné dodatočné zaťaženie strešnej konštrukcie, nenarúša estetiku strechy ani celej budovy, naopak zabezpečuje jednotný vzhľad, ktorý ladí so štruktúrou ostatnej strešnej krytiny.

Účinnosť systému je prakticky rovnaká, ako pri štandardných solárnych moduloch. Presné množstvo využiteľnej solárnej energie závisí od lokality v rámci krajiny, uhla sklonu strechy a polohe systému voči svetovým stranám. V strednej Európe sa pri ideálne orientovanom systéme s výkonom 1kWP dá vyrobiť približne 1100 kWh elektrickej energie za rok. Zisk z južných oblastí krajiny sa v porovnaní so severnými môže líšiť približne o 10 percent.

Článok v tieni nefunguje, ale lokálne zatienenie niektorých článkov počas dňa neznamená výpadok celého okruhu.

Nie. Rezanie solárnych panelov je zakázané. Pri inštalácii na strechu sa kvôli presným rozmerom a ďalším potrebám vyhotovenia režú základné škridly Zenit MAX, Zenit alebo Rundo. Rovnako nie je dovolené prevrtávanie škridiel Terran Generon ani ich upevňovanie skrutkami.

Neodporúča sa iba inštalácia na strechu natočenú na sever. Strechy so sklonom 25 až 45° orientované na juh, juhozápad, juhovýchod, východ či západ možno veľmi efektívne využívať na výrobu vlastnej elektrickej energie so systémom Terran Generon.

Áno. Priestor pre snehové zábrany vzniká obvykle pod samotným systémom Terran Generon. Sneholamy, mreže alebo háky, sa kombinujú so základnou strešnou krytinou kompatibilnou so zvoleným typom solárnej škridly a umiestňujú sa tak, aby systému netienili a nedotýkali sa ho.

Inštalácia solárnych modulov si vyžaduje vysokú úroveň odbornosti. Ak jednosmerné napätie prekročí 100V, inštaláciu môže vykonávať kvalifikovaný elektrikár alebo odborný dodávateľ. Kvalifikovaný technik si musí byť vedomý rizika možných zranení, vrátane úrazu elektrickým prúdom.

Skúsenosti z minulosti pretavujeme do technológií budúcnosti. Produkty vyvíjame tak,
aby sme zákazníkom, ktorí hľadajú spoľahlivé, bezpečné a dlhodobé zastrešenie svojho domova, prinášali najlepšie možné riešenia. Okremocenenia zákazníkmi získavame už aj odborné ceny. Značka Terran dostala cenu Grand Prize Construma, taktiež Best Buy Award. Na veľtrhu Coneco Racioenergia 2019 bola udelená cena najlepší udržateľný výrobok práve ekologicky úspornému strešnému systému Terran Generon, ktorý získal aj dve ocenenia SuperBrands a v súčasnosti je začlenený aj do projektu Zelená Domácnostiam.

Na solárne strešné škridly dávame 25-ročnú záruku. Je to záruka na produkt a výkon 80%. Na naše ďalšie betónové výrobky poskytujeme 50-ročnú záruku. Podrobnosti o záruke nájdete v záručnom liste.

Nie. Ide o unikátne systémové riešenie pre komplex škridiel a solárneho systému.
Solárne moduly sú integrované na povrchu jednotlivých škridiel so špeciálnym
uchytením, takže umiestnenie a vzhľad finálneho produktu je takmer identický s
tradičnými škridlami.